•  
  •  16 (64). Bądźcie prawdziwi Duszą i Duchem,
Światy trzymają się Prawdy. Ich wrotami - Prawda;
gdyż powiedziane jest na Prawdzie opiera się Nieśmiertelność.

Odwracajcie się od grzechów,
wypełniajcie ślubowania i przykazania.
Takie postępowanie, stworzone w Jednym Bogu,
przez Prawdę prowadzi do Nieśmiertelności...
Zachowajcie ludzie niezmiennymi Święte Pisma:
Ra-M-Ha INTU i Stare Wedy.


16 (64). Are true in Soul and Spirit,
Worlds are holding to the truth. Their doors - veritas;
cause its told on truth leans the Immortality.
Such behavior, created in One God,
trought veritas guides to Immortality...
People, keep unchanging Holy Writes:
Ra-M-Ha Intu and Old Wedas.Wedy to Wiedza Wiodąca do Światła; do wyzwolenia

Wedy ist Wissen führend zum Licht; zur Befreiung

wiedza  -  wissen  -  savoir  -  knowledge


biologia

geografia

historia            jak wiesz co bylo, wiesz co jest, wiesz co bedzie
                       si tu sais q´etait, sais quoi est, tu sais que sera
                       you know what was, know what is, know what will be


astronomia

kosmologia

matematyka

geo phizyka

chemia

polityka

economia

etyka

jezyki / langues

medycyna

prawo - recht- right

psychologia

astrologia

sociologia
Indo europeans   -  

Pra indo europeans
PRApraca     -   travaille, work, arbeit

prawda  -   true, vrai, wahr, vera,

prawo    -   recht, right, droit, dritto, giusto

de - pra - wowac,   de - pra - vieren,    de - pra - ver

de - praw - owac,   de - praw - ieren,   de - prav - ate
1. vom richtigen weg abringen,  ze prawidlowej drogi sprowawic,

    bring down from right way,    devoyer de chemin just

2. diriger sur chemin faux,  na falszywa scieszke wprowadzic,

    lead on a wrong path,     auf den falschen pfad führen


Religia    re liga

  polish


10 commands in the egypcian Book of Deaths

Hatten die 10 Gebote ihr Vorbild im ägyptischen Buch der Toten ?

polish - german translation

mity i oszustwa w bibli  -

mythen und betrügereien der bibel 

resultats of the katolik poltik for Polska - kritikal - polish

german


The newspaper of Luzern, Switzerland must corect their artikel

and say/write the talmud zitats of animal protector Erwin Kessler Were Not Falsed.


Nowa gazeta Luzern(CH) byla zmuszona opublikowac sprostowanie,

ze cytaty z Talmudu ochranicza zwierzat p. Erwina Kessler NIE SA FALSZOWANE

the image of a nonbeliever Kafir in the Islam (german side)

http://derprophet.info/inhalt/das-bild-unglaeubigen-htm/

Lwów, Ukraina 10 października 2012 roku

Kopie na ręce:

Deputowani Rady Najwyższej Ukrainy i rosyjskiej Dumy Państwowej,
Przywódcy cerkiewni Ukrainy i Rosji


Appell des byzantinisch - katholischen Patriachats
an die Regierungen der Ukraine, Russlands und deren Kirchen
zum Stop der Ratifizierung der genderischen Konvention der europäischen Rates


Appell of the byzantic-katolik patriachat
to the goverments of Ukraine, Russia and the churches
to stop ratification of the gender konvention of the european union
European Union

konkurs in the Union for the best joke
Gender Ideologiegerman father in prison cause son comes not to sex-classes

sex-boxes in swiss kindergarden in Basel (CH)


Komiker zerlegt Gender-Forschung in Norwegen.pdf     german

norway komiker closes norway gender center
with his dokumentary
gender_maria_rys.pdf   polish

Co jest gender ?
Komu zalezy na deprawacji naszych dzieci.pdf

who is interested to deprave our children
9461 - Kopie.pdf
 
Byzantinisch-katholisches Patriachat erklärt Gender
und ruft zum Stop der Ratifiezierung der genderischen Konvention des europäischen Rates. 


Polska a Zydzi
judish antypolonizm bevore the 1. world war

jüdischer Antipolonismus vor dem 1. Weltkrieg


Judes and galicians robery from 1846 
showinistic jude antyPolonizm borns Antysemitism

polish komunistic parti and judish military police after 1945
Judenrat 

in 2. WW, im 2. welt krieg, swiatowej wojnie

How Judes betrayed Judes

Wie Juden Juden verrieten

Ja Zydzi zdradzali Zydow


Jak Żydzi zdradzili Żydów: „Niewiniątka” z Judenratów         
by p.e.1984 Tytuł oryginalny: Nowe fałsze Grossa (4) – „Niewiniątka” z Judenratów „
; Autor: prof. Jerzy Robert Nowak; Źródło: http://www.naszawitryna.pl/jedwabne_1010.html


Tygodnik „Der Spiegel” w artykule zatytułowanym „Wspólnicy – europejscy pomocnicy Hitlera przy mordowaniu Żydów” (Die Komplizen – Hitlers europäische Helfer beim Judenmord) twierdzi, że za holokaust odpowiedzialni są nie tylko Niemcy, ponieważ bez pomocy setek tysięcy ludzi innych narodowości (nie-Niemców) naziści nie byliby w stanie samodzielnie wymordować kilku milionów Żydów. Wśród pomocników Hitlera tygodnik, m.in. obok Ukraińców, Rumunów, Francuzów czy Węgrów, wymienia także Polaków„ Natomiast pominięto rolę Żydów – największych pomocników Hitlera, bez Judenratów w zarejestrowaniu Żydów, zebraniu ich w gettach, a potem pomocy w skierowaniu do obozów zagłady zginęłoby dużo mniej Żydów. „Niemcy mieliby bowiem dużo więcej kłopotów ze spisaniem i wyszukaniem Żydów. W różnych krajach okupowanej Europy powtarzał się ten sam perfidny schemat: funkcjonariusze żydowscy sporządzali wykazy imienne wraz z informacjami o majątku Żydów, zapewniali Niemcom pomoc w chwytaniu Żydów i ładowaniu ich do pociągów, które wiozły ich do obozów zagłady. Także w Polsce doszło do potwornego skompromitowania dużej części żydowskich elit poprzez ich uczestnictwo w Judenratach i posłuszne wykonywanie niemieckich rozkazów godzących w ich współrodaków.” ...
Żydzi a rabacja galicyjska z 1846 r..pdf

Judes and galicians robery from 1846


judenrat

Jedwabne to niemiecka zbrodnia, dość przepraszania!

Jedbawne ist ein deutsches Verbrechen

Jedwabne is a german crime


Tekst został wraz z moim kontem usunięty przez żydowską ekipę zarządzającą eioba.pl. Pod tekstem rozegrała się ciekawa dyskusja z dyżurnymi żydowskimi trollami z eioba.pl (polecam uwadze osobnika youngcontrarian). Oto zachowany przeze mnie zrzut ekranowy tekstu (ostatnia wersja przed wykasowaniem konta).
Czy Polakom powiedziano całą prawdę na temat mordu w Jedwabnem, mordu dokonanego przez Niemców na Żydach w ramach działań Einsatzkomando SS pod dowództwem hauptsturmführera Hermanna Schapera? Udział ludności polskiej w tej zbrodni miał mniej więcej taką postać, jak w tym fragmencie stenogramów z procesu łomżyńskiego (w 1948 r.): (…)(Skazano) Władysława Dąbrowskiego (na rozprawie nie przyznał się do winy, ‘Oskarżony zeznał, że nie chciał iść i Niemcy przez uderzenie w twarz zmusili go do pójścia.’, ‘ z nakazu niemieckiego, popartego zastosowaniem przymusu fizycznego /uderzenie pistoletem po głowie i dłonią w twarz, od ciosu stracił ząb/ udał się na rynek, aby pilnować ludność żydowską’, w śledztwie ‘przyznał się do pilnowania Żydów przez dwie godziny’, ‘treść zeznań złożonych w czasie postępowania przygotowawczego została na nim wymuszona biciem.’(…) Źródło: Co zapomniano Polakom powiedzieć o procesie łomżyńskim?
Oczywiście z mediów możemy się dowiedzieć czegoś zupełnie innego. Polacy mają się samobiczować za nieswoje winy. To ponoć sąsiedzi napadli na sąsiadów. Osoba pełniąca funkcję prezydenta III RP w liście odczytanym w Jedwabnem w 2011 roku pisze: Mieszkańcy Jedwabnego, obywatele polscy narodowości żydowskiej spłonęli w tej stodole zapędzeni do niej przez swych polskich sąsiadów. Zginęli – za przyzwoleniem okupanta – bo byli Żydami.. Co stąd wynika? Że Polacy udali się do władz okupacyjnych i uzyskali przyzwolenie na dokonanie mordu, że inicjatywa wyszła od ludności polskiej. Polacy z Jedwabnego tak nienawidzili „żydo-komunistów”, że, staropolskim zwyczajem, zapędzili kobiety i dzieci do stodoły i żywcem spalili, prawda? Ale w takiej sytuacji precedensów z paleniem kobiet i dzieci żywcem w zabudowaniach musiało być sporo również w okresie międzywojennym. Ilu Żydów spalili żywcem Polacy między 1918 a 1939? Ani jednego. Coś się z tym Jedwabnem nie zgadza. Może Niemcy mieli takie zwyczaje? Sprawdźmy. Okazuje się że już od września 1939. Popatrzmy (opisane zbrodnie to wierzchołek góry lodowej): Zbrodnia w Szczucinie, Zbrodnia w Uryczu, Synagoga w Będzinie. Po 1939 jeszcze niejednokrotnie staroniemiecką (a nie – staropolską) tradycją palono ludzi żywcem: Zbrodnia w Ciepielowie 1942, „4. VII. 1943, Bór Kunowski – 43 osoby spalono żywcem w stodole za udzielanie pomocy oddziałowi partyzanckiemu, składającego się głównie z Żydów, którzy uciekli z getta.”;”VIII. 1944, Sasów – za udzielanie pomocy około 100 Żydom ukrywającym się w pobliskich lasach, Niemcy zamordowali i/lub spalili żywcem wszystkich mieszkańców wsi, pilnując, by nikt nie uciekł z płomieni.”, 18 V 1943 roku w Szarajówce Niemcy spalili żywcem 58 osób, zastrzelili 9 i zniszczyli całą wieś., Zbrodnia w Podgajach – SS-mani spalili żywcem jeńców z 3. pułku piechoty 1 Dywizji WP. A cóż to za historia nowa? Nie nowa – stara – ta, której Polaków nikt nie chce uczyć. Polacy mają
przepraszać za Jedwabne. Mają wierzyć, że zbrodnie SS i Gestapo to polskie zbrodnie. Po co? Po to, by czuli się winni wobec Żydów. To w ramach walki z „polskim antysemityzmem”. Żeby się nie odrodził. Ten zwalczany dziś w mediach „polski antysemityzm” to niestety nie żaden antysemityzm – tylko zdrowa asertywność narodu znajdującego się w ekonomicznym i politycznym konflikcie interesów z innym narodem na terenie własnego państwa. Trudno być asertywnym wobec kogoś kogo się skrzywdziło. I o to w tym całym „Jedwabnem” chodzi. Śmierć Polaków, których obowiązkiem wobec narodu było szanować polską krew, nie szafować nią w czasie okupacji jest dziś tym tragiczniejsza, że nie służyła ratowaniu Polaków, tylko substancji biologicznej innej nacji, konkurującej z Polakami ekonomicznie i politycznie na ziemiach polskich. Ofiara Polaków, będąca jednocześnie szczytem heroizmu i altruizmu, podeptania własnych interesów narodowych w imię wartości humanistycznych – motywowana empatią – jest dziś oceniana przez Żydów tak: (Fragment wywiadu z żydowską socjolog Barbarą Engelking-Boni) - Za ukrywanie Żydów groziła kara śmierci. – (B. E-B:) Kara śmierci groziła za mnóstwo rzeczy. Dlaczego ludzie chodzili na tajne komplety, wydawali i czytali gazetki podziemne, słuchali radia, a przede wszystkim – konspirowali? Przecież za to też można było zginąć. Można było zginąć i za nic – w łapance czy publicznej egzekucji. Jak do tej pory udokumentowano śmierć ok. 800 Polaków za pomaganie Żydom. Szacuje się, że pomagało ok. 300 tysięcy. Może więc zagrożenie karą śmierci nie było tak nieuchronne, jak się powszechnie sądzi. Myślę, że inne rodzaje działalności konspiracyjnej były o wiele bardziej niebezpieczne. Tyle że jedne stanowiły akt patriotyzmu, a drugie nie. Ratowanie Żydów po prostu nie należało do repertuaru walki z okupantem. Źródło: http://tygodnik2003-2007.onet.pl/1547,1243150,5,dzial.html , str 5
Skąd taka pogarda i niechęć wobec Polaków? Dlaczego Polacy mają walczyć z „traumą” swoich „przewin” wobec Żydów w czasie okupacji niemieckiej? Powód może być prozaiczny. Polska bohaterska postawa kontrastuje szokująco z postawą samych Żydów. Pisałem o tym niedawno w tekście o Kolaboracyjnej Żydowskiej Gwardii Wolnosci. Polacy bardzo niewiele wiedzą o „Żagwi”. A jej działalność jest kluczowa dla zrozumienia problemu. Zarzuty formułowane przez Żydów wobec Polaków są całkowicie bezpodstawne. Nie dość, że mordowali oni sami swoich współplemieńców i pomagali hitlerowcom, to jeszcze na dokładkę – utrudniali Polakom ratowanie (choćby poprzez prowokatorów z ŻGW i liczną agenturę żydowską w gestapo). Żydzi-agenci udawali uciekinierów z getta – a potem donosili – z wiadomym skutkiem – na ukrywających ich i pomagającym im Polaków. Niejedna polska rodzina została dzięki żydowskim agentom rozstrzelana – i niejedna wieś – spalona. Nie jest więc niczym dziwnym, że grasujący po lasach i miasteczkach agenci żydowscy byli neutralizowani przez polskie podziemie. Z powodu takich działań dokonywanych przez żołnierzy pod dowództwem B. Piaseckiego stworzono mit jakoby ONR mordował niewinnych Żydów w czasie wojny (co miało być powodem mordu na synu Piaseckiego). Problem w tym, że Żydzi kompletnie przemilczeli epizod kolaboracji z hitlerowcami. Polakowi ratującemu Żydów zagrażali zarówno Niemcy, jak i niezwykle liczni żydowscy donosiciele-mordercy. Znacznie liczniejsi procentowo (a kto wie czy i nie liczebnie) od donosicieli- Polaków. W tym kontekście opowieści W. Bartoszewskiego, jakoby nie należało się bać Niemców, tylko Polaków nie zawierają krytycznego dla opowieści elementu prawdy. Najbardziej należało się bać Żydów.
O wiele szerzej omawia tą problematykę Roman Kafel w książce Spotwarzona przeszłość, której lekturę gorąco polecam. Inne teksty powiązane: “Pogrom” w Jedwabnem – niech Niemcy przepraszają Żydów za swoją zbrodnię!
Jedwabne oszczerstwo i haniebne przeprosiny Prawda o “pogromie” w Jedwabnem. Mordowali Niemcy, a nie – Polacy. “Pokłosie” Pasikowskiego jako narzędzie prania mózgów w polskich szkołach Historyk Leszek Żebrowski o Jedwabnem, “Pokłosiu”, kłamstwach A. Bikont i żydowskich zbrodniach Jedwabne – ostatni świadek: Jerzy Laudański. Apel o wsparcie produkcji filmu dokumentalnego o Jedwabnem.

Polska po roku 1989  

Polska apres ans 1989Polska i Rosja with eyes of S. Tyminski  -  polishWild selling rests of polish nacional property

Wilder Ausverkauf polnischen VolksvermögensJudeopolonia  --- >   material


A propos polskie lasy i  2. wojna swiatowa  -  polish woods and 2. world war 

 

Jak zyd chce jeszcze pieniadze to  100´000 uratowanych Zydow przes Polakow pod nazi-germanska okupacja i

kara smierci jedynie dla Polakow czesto wraz z rodzinami/wioskami tych ktorzy pomagali i chowali Zydow.

Dlug zydowski wobec Polakow tylko zato to :

100´000 zyd x 1 mio 1´000´000.- = moze we frankach schweizarskich lato 2015 = 100 millardow chfranken

a wy chcecie polskie lasy ??Spektakuläre Rabbiner-Worte

«Erstarktes Russland zeigt, dass der Messias kommt»

Der prägende israelische Rabbiner Moshe Sternbuch sagt vor tausenden Schülern: «Das Erstarken Russlands ist ein Zeichen, dass der Messias kommt!» Kurz vorher enthüllte er zudem ein lange gehütetes rabbinisches Geheimnis.
Russlands Präsident Wladimir Putin und der Rabbi Moshe Sternbuch
Tausende Thora-Studenten hörten dem berühmten Rabbiner Moshe Sternbuch in der Stadt Netivot zu. Sternbuch, Vize-Präsident des rabbinischen Gerichtshofs sagte laut einem Bericht von «Israel heute»: «Die Stärkung Russlands ist ein Zeichen, dass der Messias kommt!» Und er führte aus: «Wir alle sehen, was in Russland passiert und wie Russland die Halbinsel Krim erobert hat. Wenn Russland mächtig wird, ist das ein Zeichen des baldigen Kommens des Messias. Der Messias guckt aus den Ritzen zu uns und wartet, wann er endlich kommen kann.»
Das heisse nicht, dass der Messias deswegen sofort kommt, sondern dass die Zeit für sein Kommen bereit werde.

«Möge der Allmächtige uns behüten, damit wir mit der Hilfe seiner heiligen Thora die schweren Versuchungen während den Geburtswehen des Messias bestehen. Möge er uns erlösen, dass wir das Angesicht des gerechten Messias schnell in unseren Tagen erleben.»

«Die Schritte des Messias»
Eine wachsende Macht Russlands sage das Kommen des Messias vorher. Auf seiner Webseite überlieferte der Rabbi Lazer Brody kürzlich, dass Moshe Sternbuch ein eng gehütetes rabbinisches Geheiminis enthüllt habe. Es geht zurück auf den Elijah Ben Salomon Salman, der oft Gaon von Wilna genannt wurde. Seine Thora-Kommentare sind heute jüdische Standartwerke. Kurz vor seinem Tod im Jahr 1797 sagte er die Worte, die lange im kleinen Rabbiner-Kreis weitergegeben wurden:

«Wenn ihr hört, dass die Russen die Krim eingenommen haben, sollt ihr wissen, dass die Zeit des Messias begonnen hat. Dass seine Schritte zu hören sind. Und wenn ihr hört, dass die Russen die Stadt Konstantinopel (Anm. d. Red.: heute Istanbul) erreicht haben, sollt ihr eure Shabbat-Kleider anziehen und nicht mehr ablegen, weil es bedeutet, dass der Messias jede Minute kommen kann.»


Datum: 16.05.2014   Autor: Daniel Gerber   Quelle: Livenet