•  
 •  
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                               


 1.  1. 7521 od Stworzenia Świata w Gwiezdnej Świątyni
 2.  2. 13021 od Wielkiego Ochłodzenia
 3.  3. 44557 od Stworzenia Wielkiego Koła Raszenii
 4.  4. 106791 od Stworzenia Asgardu Iryjskiego
 5.  5. 111819 od Wielkiego Przesiedlenia z Daarii
 1.  1. Gmach Dziwy - 10948-9328 r. p.n.e. (Bogini Dżywa)
 2.  2. Gmach Rasy (Lampart) - 9328-7708 r. p.n.e. (Dadźbóg)
 3.  3. Gmach Orła - 7708-6088 r. p.n.e. (Bóg Perun)
 4.  4. Gmach Konia - 6088-4468 r. p.n.e. (Bóg Kupała)
 5.  5. Gmach Finista - 4468-2848 r. p.n.e. (Bóg Wyszeń)
 6.  6. Gmach Łosia - 2848-1228 r. p.n.e. (Bogurodzica Łada)
 7.  7. Gmach Tura - 1228-392 r. n. e. (Bóg Kryszeń)
 8.  8. Gmach Lis - 392 — 2012 r. n. e. (Bogini Marzanna)
 9.  9. Gmach Wilka (Biały Pies) - 2012-3632 r. n. e. (Bóg Weles)
 10. 10. Gmach Busła (bocian) - 3632-5252 r. n. e. (Bóg Rod)
 11. 11. Gmach Niedźwiedzia - 5252-6872 r. n. e. (Bóg Swarog)
 12. 12. Gmach Kruka - 6872-8492 r. n. e. (Bóg Kolęda, Waruna)
 13. 13. Gmach Smoka - 8492-10112 r. n. e. (Bóg Siemargał)
 14. 14. Gmach Łabędzia - 10112-11732 r. n. e. (Bogini Makosza)
 15. 15. Gmach Szczupaka - 11732-13352 r. n. e. (Bogini Rożana)
 16. 16. Gmach Dzika - 13352-14972 r. n. e. (Bóg Ramhat)


 Jesaja 9

(1) Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość.
(2) Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa,
jak się weselą przy podziale łupów.
(3) Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów.
(4) Gdyż każdy but skrzypiący przy chodzie, i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia.
(5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go:
Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.

(6) Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości,
odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.
(7) Pan zesłał słowo przeciwko Jakubowi, a ono spadło na Izraela ...
(7) Wydał Pan wyrok na Jakuba, i spadł on na Izraela. (bibliatysiaclecia)
Kosciól Katolicki Kraków

"Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa:

>>Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej,

wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje

świat na ostateczne przyjście moje.<<"        Siostra  Maria Faustyna  KowalskaKrąg Lat składa się z 16 Lat.
Krąg Życia  =  9 Kręgów Lat, t.j.  144 Lat  (9 * 16).
Krąg Swaroga (albo doba Swaroga) składa się ze 180 Kręgów Życia  =  25 920 Lat    ( okres precesji Ziemi, tzw. 'rok platonski' )


 1. Gmach Dziwy - 10948-9328 r. p.n.e. (Bogini Dżywa)
 2. Gmach Rasy (Lampart) - 9328-7708 r. p.n.e. (Dadźbóg)
 3. Gmach Orła - 7708-6088 r. p.n.e. (Bóg Perun)
 4. Gmach Konia - 6088-4468 r. p.n.e. (Bóg Kupała)
 5. Gmach Finista - 4468-2848 r. p.n.e. (Bóg Wyszeń)
 6. Gmach Łosia - 2848-1228 r. p.n.e. (Bogurodzica Łada)
 7. Gmach Tura - 1228-392 r. n. e. (Bóg Kryszeń)
 8. Gmach Lis - 392 — 2012 r. n. e. (Bogini Marzanna)
 9. Gmach Wilka (Biały Pies) - 2012-3632 r. n. e. (Bóg Weles)
 10. Gmach Busła (bocian) - 3632-5252 r. n. e. (Bóg Rod)
 11. Gmach Niedźwiedzia - 5252-6872 r. n. e. (Bóg Swarog)
 12. Gmach Kruka - 6872-8492 r. n. e. (Bóg Kolęda, Waruna)
 13. Gmach Smoka - 8492-10112 r. n. e. (Bóg Siemargał)
 14. Gmach Łabędzia - 10112-11732 r. n. e. (Bogini Makosza)
 15. Gmach Szczupaka - 11732-13352 r. n. e. (Bogini Rożana)
 16. Gmach Dzika - 13352-14972 r. n. e. (Bóg Ramhat)Harati

...i dla nadchodzących czasów
w tej Haratii Światła
nakreślonej Darrungom Wirritom.
Wzniósłszy Chwałę wszystkim
Jasnym Wysokim Bogom,
i Wielkiemu Rodowi Niebieskiemu,
tak ujrzycie sercem swoim,
wielkość Światów Światła, przez to,
co opowie pieśń czarownika Sładagora,
w da'Aryjskim Rodzie Parda zachowywana.

................

Milenia lat temu,
a być może i wczoraj,
gdyż Wieczność nie zna
ograniczenia w czasie,
w Jasnym Świecie Arlegów, który obejmuje
dwieście pięćdziesiąt sześć wymiarów,
odbyła się Wielka Assa,
Wielka bitwa Sił Światła i Ciemności.
................
................

Jeden ze Szlachetnych Arlegów - Czarnobóg,
postanowił, za pomocą chytrości,
obejść ustanowione przez Boga Swaroga
Wszechświatowe Prawa wspinania się
po Złotej Drodze rozwoju duchowego.
I mówił on współbraciom swym:
Jeśli, my, Szlachetne Arlegi,
zdejmiemy Ochronne Pieczęcie
z Ukrytej Starożytnej Mądrości
swojego Świata dla Światów niższych.
Wtedy zdejmą zgodnie z Prawem
Boskiej Zgodności
i dla nas Ochronne Pieczęcie
z Ukrytej Starożytnej Mądrości
wszystkich Światów Najwyższych.
I otworzy się swobodne przejście w górę
po Złotej Drodze rozwoju duchowego
dla nas, Szlachetnych Arlegów,
a także pomoże Wiedza ta
wszystkim Duchom i Duszom z różnych Światów,
znajdujących się poniżej Świata Arlegów,
poznać Ukrytą Starożytną Mądrość
wszystkich Światów, a poznawszy, stanąć obok
z Bogiem Swarogiem i innymi Swarożycami...
................
................
Ale spotkał Arleg Czarnobóg
godny odpór w osobie
Szlachetnego Arlega - Białoboga,
Naczelnego Strażnika Ukrytej
Starożytnej Mądrości Świata Arlegów,..

...


Biblia   (1999/2000)

Daniel 7(1) W pierwszym roku panowania króla babilońskiego Baltazara miał Daniel sen i zaniepokoiły go widziadła jego głowy na jego łożu. Następnie spisał on sen o następującej treści. (2) Daniel więc powiedział: Ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze. (3) Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. (4) Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce. (5) A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: Podnieś się! Pożeraj wiele mięsa! (6) Potem patrzałem, a oto inna bestia podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy; jej to powierzono władzę.(7) Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach: a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury; pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów.

Objawienia (Apokalipsa) 4 (1) Potem ujrzałem: Oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać. (2) Doznałem natychmiast zachwycenia: A oto w niebie stał tron i na tronie [ktoś] zasiadał. (3) A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu. (4) Dokoła tronu - dwadzieścia cztery trony, a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce. (5) A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmiu Duchami Boga. (6) Przed tronem - niby szklane morze podobne do kryształu, a w środku tronu i dokoła tronu cztery Zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu: (7) Zwierzę pierwsze podobne do lwa, Zwierzę drugie podobne do wołu, Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie. (8) Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi. (9) A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie Zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, (10) upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc: (11) Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.


Szwajcarja, 24. 05. 2015  /  01. 01.2016