•  
  •  
Szwajcarja, 28.09.2014


  Jona  4, 10 „Kiedy Ryba ustąpi miejsca
  Wodnikowi i Wodnik obejmie władzę,
  ludzie znajdą klucz do bramy
  i brama zostanie otwarta”. 
   Nostradamus

       


 „Najwyższy Pan zstępuje zawsze, kiedy tylko następuje
  zanik zasad religijnych. Chociaż

  istnieje wiele transcedentalnych form Pana, są one jednym i
  tym samym Najwyższą Osobą Boga”. (Bhagavad – gita 4,7) 5. Gmach Finista - 4468-2848 r. p.n.e.                           Bóg Wyszeń

 6. Gmach Łosia - 2848-1228 r. p.n.e.                             Bogurodzica Łada

 7. Gmach Tura - 1228-392 r. n. e.                                   Bóg Kryszeń

 8. Gmach Lis - 392 — 2012 r. n. e.                                 Bogini Marzanna

 9. Gmach Wilka (Biały Pies) - 2012-3632 r. n. e.           Bóg Weles


 Z Ksiegi Welesa

 JEDNOSC W WIELOSCI – WIELOSC W JEDNOSCI

 Ze slowianskieJ Księgi Welesa (Wiele-Wielobog) w ktorej autor
 księgi zabrania pod karą wyrzucenia ze społeczności mówienia,
 że Słowianie mają wielu bogów.


 BOG JEST JEDEN W WIELOSCI 

Bóg jest jeden w wielości”.


´Unity in Plurality   -   Plurality in Unity´

´Einheit in Vielfalt  -  Vielfalt in Einheit´ Aus dem slowianischen Buch des Weles in
welchem der Autor unter Androhung der Todesstrafe und dem Hinauswerfen aus der Gesellschaft verbietet zu sagen, dass die Slowianen mehrere Götter haben.

´GOTT IST EINER IN DER VIELFALT´.
 

 From the slowiani Book of Weles. The Autor forbids on pain of death and throwing out of comunity to tell the Slowiani have many gods.

 ´GOD IS ONE IN PLURALITY´


  JEDNOSC W WIELOSCI – WIELOSC W JEDNOSCI

  Piorun i Grom.  Lampo i Rombo.  Blitz & Donner. 
 
  Lightning & Thunder.  Pierun i Doner.  Perun .

  White godheads.  lighting, enflammer, Lucek brings light - Antychrist ?Und sie werden zu euch sagen: Siehe hier, siehe dort! Gehet nicht hin und laufet ihnen nicht nach. Denn gleichwie der Blitz, wenn er erstrahlt, von einer Himmelsgegend bis zur andern leuchtet, also wird auch des Menschen Sohn an seinem Tage sein.

(Lukas 17:23+24)

Powiedzą wam: Oto tam lub: Oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. (24) Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.


´Ostatnim takim wydarzenim było Zawarcie Pokoju w roku
  Gwiezdnej Świątyni stąd skrót Lato od ZPGŚ, które wyobrażone jest
  przez jeźdźca na białym koniu przebijającego włócznią smoka.

  W rodzimej tradycji jest to wyobrażenie Boga Jaśza, jednego z
  przejawów Boga Peruna, odpowiednika rosyjskiego Tarcha Perunowicza.´


          Bogodar